22/01/2022 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:21

 

Nguyên tác

一籠金線拂彎橋,
幾被兒童損細腰。
無奈靈和標格在,
春來依舊裊長條。

Phiên âm

Nhất lung kim tuyến phất loan kiều,
Kỷ bị nhi đồng tổn tế yêu.
Vô nại linh hoà tiêu cách tại,
Xuân lai y cựu diểu trường điều.

Dịch nghĩa

Mỗi cây là một vòm tơ vàng phất phơ bên cây cầu nhịp cong,
Vài cây bị trẻ em phá phách làm hư vùng lưng eo ẻo lả.
Dù ở nơi đó có thế nào, thì khi xuân về,
Vẫn tha thướt những cành dài đầy lá uốn éo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vòm tơ vàng bên cầu phơ phất
Bị vài cây trẻ bứt lưng eo
Cho dù nơi đó thế nào
Xuân về cành vẫn rủ chào thướt tha

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Liễu