30/06/2022 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh
藍江舟中望鴻嶺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2020 09:52

 

Nguyên tác

三重縈抱萬山來,
山勢雙披墅勢開。
九十九峰看未足,
一帆風力猛潮回。

Phiên âm

Tam trùng oanh bão vạn sơn lai,
Sơn thế song phi dã thế khai.
Cửu thập cửu phong khan vị túc,
Nhất phàm phong lực mãnh triều hồi.

Dịch nghĩa

Ba lớp bọc quanh muôn ngàn núi từ xa lại
Thế núi rẽ đôi mà thế đồng bằng cũng mở rộng
Chín mươi chín chóp núi Hồng xem chưa khắp
Thì một buồm lộng gió mạnh lại quay về

Bản dịch của Sa Minh

Quanh bọc ba vòng ngọn núi cao
Hai bên đồng áng biết nơi nao
Chín mươi chín ngọn xem chưa khắp
Buồm gió lênh đênh nước thuỷ trào
Sông Lam nằm giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hồng Lĩnh là núi ở tỉnh Hà Tĩnh, tổng cộng có 99 chóp núi trông rất hùng vĩ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 2), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lam giang chu trung vọng Hồng Lĩnh