07/07/2022 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần (Cô quán điều điều)
點絳唇(孤館迢迢)

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 21:19

 

Nguyên tác

孤館迢迢,
暮天草露沾衣潤。
夜來秋近,
月暈通風信。
今日原頭,
黃葉飛成陣。
知人悶,
故來相趁,
共結臨岐恨。

Phiên âm

Cô quán điều điều,
Mộ thiên thảo lộ triêm y nhuận.
Dạ lai thu cận,
Nguyệt vựng thông phong tín.
Kim nhật nguyên đầu,
Hoàng diệp phi thành trận.
Tri nhân muộn,
Cố lai tương sấn,
Cộng kết lâm kỳ hận.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Quán trọ đìu hiu
Về chiều cỏ đẫm sương ướt áo
Đêm sắp vào thu
Điềm lành quầng trăng báo
Nay ở cao nguyên
Lá vàng bay lạo xạo
Dạ buồn phiền
Bầu bạn cố tìm
Để chia bớt sầu não

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Điểm giáng thần (Cô quán điều điều)