26/02/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ diễm ca
古艷歌

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/05/2010 11:03

 

Nguyên tác

煢煢白兔,
東走西顧。
衣不如新,
人不如故。

Phiên âm

Quỳnh quỳnh bạch thố,
Đông tẩu tây cố.
Y bất như tân,
Nhân bất như cố.

Dịch nghĩa

Con thỏ trắng côi cút,
Chạy hướng đông ngó hướng tây.
Áo không gì bằng mới,
Người không gì bằng cũ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Côi cút thỏ trắng,
Đông chạy tây ngó.
Áo quý do mới,
Người quý do cũ.
Bài này là lời của một người vợ bị bỏ, đầu tiên được chép trong Thái bình ngự lãm với đề Cổ diễm ca 古艷歌 và không ghi tác giả. Bản đời Minh, Thanh chú là vợ của Đậu Huyền 竇玄 làm với đề Cổ oán ca 古怨歌. Tuy nhiên, Nghệ văn loại tụ chép chuyện của vợ Đậu Huyền như sau đời Hậu Hán hình mạo đẹp đẽ, vua gả công chúa cho, vợ cũ viết thư cho Huyền từ biệt bằng một bài thơ có hai câu “Y bất yếm tân, Nhân bất yếm cố” 衣不厭新,人不厭故 nhưng không phải bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cổ diễm ca