03/10/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vương sứ quân phiến thạch
題王使君片石

Tác giả: Cố Phi Hùng - 顧非熊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 17:43

 

Nguyên tác

勢似孤峰一片成,
坐來疑有白雲生。
主人莫怪殷勤看,
遠客長懷舊隱情。

Phiên âm

Thế tự cô phong nhất phiến thành,
Toạ lai nghi hữu bạch vân sinh.
Chủ nhân mạc quái ân cần khán,
Viễn khách trường hoài cựu ẩn tình.

Dịch nghĩa

Hình thế như một quả núi chơ vơ,
Có lúc ngồi nhìn lại như một cụm mây trắng.
Chủ nhân không lạ khi (ta) xem đủ mọi chỗ,
Bởi (ông ấy) đang hoài tưởng trước đã từng ẩn cư ở đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dáng đứng tựa hòn non cô quạnh
Đôi khi như mây trắng tạo hình
Khách xem kỹ, chủ làm thinh
Ông đang tìm lại ẩn tình thuở xưa
Vương sứ quân không rõ lai lịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Phi Hùng » Đề Vương sứ quân phiến thạch