08/12/2019 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa
木蘭花

Tác giả: Tiền Duy Diễn - 錢惟演

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2018 16:39

 

Nguyên tác

城上風光鶯語亂。
城下煙波春拍岸。
綠楊芳草幾時休,
淚眼愁腸先已斷。

情懷漸變成衰晚。
鸞鏡朱顏驚暗換。
昔年多病厭芳尊,
今日芳尊惟恐淺。

Phiên âm

Thành thượng phong quang oanh ngữ loạn.
Thành hạ yên ba xuân phách ngạn.
Lục dương phương thảo kỷ thời hưu,
Lệ nhãn sầu trường tiên dĩ đoạn.

Tình hoài tiệm biến thành suy vãn.
Loan kính chu nhan kinh ám hoán.
Tích niên đa bệnh yếm phương tôn,
Kim nhật phương tôn duy khủng thiển.

Dịch nghĩa

Trên thành quang đãng, chim oanh hót rộn rã,
Dưới thành khói sóng mùa xuân vỗ bờ.
Liễu xanh tươi, cỏ thơm ngát chừng nào hết?
Mắt lệ lòng buồn đã đứt đoạn.

Nỗi lòng nhớ nhung dần thành già cỗi,
Soi gương loan thấy dung mạo đã ngầm thay đổi (mà mình không hay).
Năm xưa vì nhiều bệnh nên hạn chế rượu,
Ngày nay chén rượu chỉ e rằng ít ỏi.

Bản dịch (của Bản dịch của Châu Hải Đường)

Cảnh sắc trên thành oanh hót rối;
Khói sóng chân thành xuân vỗ gọi.
Cỏ thơm dương biếc thuở nào nguôi;
Mắt lệ lòng sầu đà đứt nhói.

Tâm tình dần đã nên già cỗi;
Thảng thốt soi gương nhan sắc đổi.
Thuở xưa nhiều bệnh rượu không ưa;
Nay rượu riêng hiềm sao ít ỏi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Duy Diễn » Mộc lan hoa