20/09/2020 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối địch thì dịch lại đây (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2015 13:31

 

Đối địch thì dịch lại đây,
Bên thừng bên chão xem dây nào bền.
- Nhất bền là dây bồ nâu,
Chị còn giật đứt nữa đầu chúng em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đối địch thì dịch lại đây (I)