22/10/2021 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc mọc bờ giếng cheo leo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:32

 

Cúc mọc bờ giếng cheo leo,
Ðố ai dám trèo hái cúc mà chơi.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cúc mọc bờ giếng cheo leo