03/12/2022 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấy ơi

Tác giả: Nguyễn Việt Bắc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2011 22:56

 

Ấy ơi!
Tiếng gọi ấy ơi
Con đường nhỏ chỉ có tôi với nàng

Thản nhiên
          Nàng rẽ sang ngang
Băn khoăn
          Tôi tự hỏi nàng gọi ai

Nắng tan tóc xoã bờ vai
Gió đùa bay vạt áo dài như mây
Tình cờ
Cái buổi chiều nay
Trời xui tôi đến nơi đây thả hồn

Ấy đừng bứt lá cỏ non
Đừng làm nghẹt tiếng của con ve sầu
Phượng hồng
           Nắng thả xuống đầu
Chiều buông
           Sương loãng cái màu ấy ơi

Ấy ơi!
Lại tiếng ấy ơi
Dưới gốc phượng chỉ có tôi không nàng
Nguồn: Gặt chữ, NXB Hội nhà văn, 2001.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Bắc » Ấy ơi