31/07/2021 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt thứ vận xá đệ Trọng Chân
留別次韻舍弟仲真

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 15/05/2019 09:56

 

Nguyên tác

早發春江已不平,
吟君別調復愁生。
片時惜別還留別,
兩處相思一樣情。

Phiên âm

Tảo phát xuân giang dĩ bất bình,
Ngâm quân biệt điệu phục sầu sinh.
Phiến thời tích biệt hoàn lưu biệt,
Lưỡng xứ tương tư nhất dạng tình.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Buổi sớm sông xuân đã dấy sầu
Tiễn biệt ngâm thơ lại xót đau
Lưu luyến phút giây rồi xa cách
Đôi nẻo tình thâm mãi nhớ nhau
Trọng Chân tức Nguyễn Phúc Miên Tể 阮福綿宰 (1822-1844), tự Trọng Chân, một trong những người con trai của vua Minh Mạng, được phong thuỵ hiệu Nghĩa Cung Đạt quốc công 義恭達國公.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Lưu biệt thứ vận xá đệ Trọng Chân