06/08/2021 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 97

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:01

 

Mặc chê dể[1], mặc yêu đương,
Vô sự thời hơn nửa ngọc vàng.
Thu nguyệt sáng soi thông tử phủ,
Xuân hoa[2] đua nở lửa phong quang.
Sách ăn chương đọc đời Nghiêu, Thuấn,
Phúc thái bình nhớ chúa Vũ, Thang.
Ta đã thanh nhàn, người phú quý,
Dễ đâu hầu được trọn đôi đường.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chê bai và khinh dể (dễ). Khảo dị: “lừng lẫy”.
[2] Khảo dị: “Hương hoa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 97