12/04/2021 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 21:50

 

Một mong hai đợi bốn năm chờ,
Mười hẹn đêm trăng chín hững hờ.
Nửa gối canh ba dầu cháy lụn,
Tấc mây sáu cánh nhạn tin thưa.
Trăm lần cặp mắt đôi hàng lệ,
Chín khúc bên dòng vạn mối tơ.
Ngàn trượng thành sầu đo thước khó,
Biếng đem bảy vẻ dệt nên thơ.
Bài thơ có 16 chữ số: một, hai, ba,..., mười, trăm, ngàn, vạn, nửa, đôi, cặp.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Xuân khuê