29/09/2020 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em ruột thắt gan bào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:22

 

Anh thương em ruột thắt gan bào
Biết em có thương lại chút nào hay không?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em ruột thắt gan bào