30/11/2021 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi
藤州歌者富兒覬有所予,書以贈之

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2007 18:34

 

Nguyên tác

古人不識今人恨,
纔到傷離說盡情。
明日欲辭南浦道,
何人更唱北宮聲?
寒衣孤館風霜少,
霧合深村竹樹平。
笑殺潯陽醉司馬,
青衫何事淚縱橫?

Phiên âm

Cổ nhân bất thức kim nhân hận,
Tài đáo thương ly thuyết tận tình.
Minh nhật dục từ Nam phố[1] đạo,
Hà nhân[2] cánh xướng Bắc cung[3] thanh?
Hàn y[4] cô quán phong sương thiểu,
Vụ hợp thâm thôn[5] trúc thụ bình.
Tiếu sát Tầm Dương tuý tư mã[6],
Thanh sam hà sự lệ tung hoành?

Dịch nghĩa

Người đời xưa không biết mối hận của người đời nay
Vừa mới buồn vì chia phôi đã kể lể hết nông nỗi.
Ngày mai ta muốn từ biệt con đường phố Nam này
Biết ai sẽ lại hát cho ta nghe giọng Bắc nữa?
Trời rét, nương náu ở nơi quán cô quạnh, cũng tạm đỡ gió sương
Chiều tối, mây mù bao phủ xóm xa xa, cây cối đều im ắng cả
Đáng cười chết cả ông Tư Mã say ở bến Tầm Dương
Việc gì phải khóc đến nỗi nước mắt ướt đẫm áo xanh?

Bản dịch của Trúc Khê

Khổ hận xưa nay cũng một nguồn
Bao nhiêu ly biệt bấy nhiêu buồn
Bến Nam mình sắp câu từ giã
Cung Bắc ai còn tiếng nỉ non?
Cửa quán lạnh lùng cơn gió hất
Ngàn cây mù mịt lớp sương thôn
Tầm Dương quá ngán chàng tư mã
Vạt áo can chi lệ chảy dồn?
Trong "Cao Bá Quát - Danh nhân truyện ký" của Trúc Khê có tên là "Đề đào nương xá" (Đề nhà ả đào), còn trong "Thơ văn Cao Bá Quát" của NXB Văn học thì có tên như ở đây.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức phố Hiến Nam, gọi tắt là phố Hiến, ở gần tỉnh lỵ Hưng Yên, khách ngoại quốc thường đến buôn bán từ đời Lê.
[2] Có bản chép là "thuỳ gia".
[3] Chỉ một khúc hát cổ của học phủ triều Lê, miêu tả tình nhớ mong của người cung nữ, về sau các cô đào vẫn thường hát.
[4] Có bản chép là "khách hoài".
[5] Có bản chép là "hoang thôn".
[6] Chỉ Bạch Cư Dị khi bị biếm làm tư mã ở Giang Châu, trong một đêm tiễn khách ở bến Tầm Dương có gặp một người đàn bà gảy đàn tâm sự, nhân đó làm bài "Tỳ bà hành", trong đó có câu "Toạ trung khấp há thuỳ tối đa, Giang Châu tư mã thanh sam thấp" (Lệ ai chan chứa hơn người, Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dư, thư dĩ tặng chi