24/05/2022 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hương Tích sơn động kỳ 2
題香積山峒其二

Tác giả: Dương Danh Lập

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2016 09:05

 

Nguyên tác

共說香山勝,
忙難有此遊。
數峯纔度過,
萬象肆冥搜。
造設寧無意,
神僊若可求。
悠悠流俗外,
我獨愛深幽。

Phiên âm

Cộng thuyết Hương Sơn thắng,
Mang nan hữu thử du.
Sổ phong tài độ quá,
Vạn tượng tứ minh sưu.
Tạo thiết ninh vô ý,
Thần tiên nhược khả cầu.
Du du lưu tục ngoại,
Ngã độc ái thâm u.

Dịch nghĩa

Cùng nói về cái đẹp của Hương Sơn
Bận rộn thì khó có được chuyến rong chơi này
Bao nhiêu ngọn núi vừa mới vượt qua
Vạn tượng phơi bày phải thâm trầm tìm kiếm
Sự tạo dựng, thiết lập đâu phải là vô ý
Thần tiên nếu có thể ước mong
Dòng nước bất tận nằm ngoài chốn tục luỵ
Riêng tôi yêu vẻ thâm u của Hương Sơn

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cùng nói Hương Sơn đẹp
Vội khó chơi nơi này
Mấy đỉnh vừa mới vượt
Nghĩ suy vạn cảnh bày
Tạo hoá đâu vô ý
Nếu cầu được thần tiên
Ngoài dòng đời tục luỵ
Tôi yêu chốn tịnh yên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Danh Lập » Đề Hương Tích sơn động kỳ 2