28/09/2022 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lịch triều có sắc truy phong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2020 00:44

 

Lịch triều có sắc truy phong,
Tiếng tăm lừng lẫy khắp trong nước nhà.
Trước nơi đinh vũ nguy nga,
Muôn dân kính chúc hương hoa kính thành.
Đời đời nổi tiếng anh linh,
Tuỳ dân hộ quốc uy danh rõ ràng.
Cúi đầu lạy đức Thiên Vương,
Nghìn thu sông Nguyệt, non Thường ghi công.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lịch triều có sắc truy phong