29/09/2022 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu thứ Ninh thành dư cảnh

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 10/04/2017 21:34

 

Phiên âm

Tiếu ngã vô tâm khách diệc vô
Sơn khê luyến ngã bạc Ung Châu
Thặng thành nhân tự lăng không điểu
Phiếm bích phàm như phó dịch câu
Tiêu tháp vân hồi đài ý cổ
Phan hiên nguyệt quá trúc tình thu
Khả lân dạ bán chung thanh lạc
Độc khởi hân bồng chỉnh khoái hầu

Dịch nghĩa

Tự cười là ta vô tâm nhưng khách cũng vô tâm
Núi khe Ung Châu như lưu luyến thuyền ta đỗ lại
Đứng trên thành con người nhỏ như chim bay trên không
Lướt sóng xanh cánh buồm nhanh như ngựa câu ra trận
Mây về trên tháp Tiêu tướng quốc rêu phong thêm vẻ cổ kính
Trăng xế hiên nhà Phan tiến sĩ khóm trúc càng đượm nét thu
Thương cho ta lúc nửa đêm khi chuông buông xuống
Một mình nhỏm dậy sửa đai kiếm chống cửa thuyền (nhìn ra)

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Cười khách vô tình ở lại lâu
Thuyền ta lưu luyến cảnh Ung Châu
Lên thành người nhẹ như chim nhỏ
Lướt sóng buồm nhanh tựa ngựa câu
Tháp Tướng rêu mờ mây dải lụa
Thềm Phan trăng xế trúc đêm thu
Thương mình thổn thức nghe chuông điểm
Đai kiếm đứng nhìn sóng nước sâu
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Cửu thứ Ninh thành dư cảnh