24/06/2024 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

13

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 04:34

 

Một nắm xương khô cũng gọi mỡ
Quanh năm múa bút để mua vui
Tưởng cụ vẫn bơi dòng nước ngược
Nào ngờ trở gió lại trôi xuôi.
Tác phẩm Dòng nước ngược của nhà thơ Tú Mỡ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 13