28/05/2022 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười năm cách biệt

Tác giả: Đinh Vũ Ngọc - Đinh Văn Bảo

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:44

 

(Tặng Lê Thị Ngọc)

Thiếu vắng mười năm em với ta
Mười năm mà ngỡ mới hôm qua
Em chưa chải hết sầu trên tóc
Ta đã tan rồi mộng dưới hoa
Vẫn nhớ vẫn thương mà cách trở
Dẫu cười dẫu khóc cũng chia xa
Con tim vô tội chưa ngừng đập
Thì chút tình xưa vẫn thiết tha

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Vũ Ngọc » Mười năm cách biệt