03/03/2021 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 4
出妓金陵子呈盧六其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 19:57

 

Nguyên tác

小妓金陵歌楚聲,
家僮丹砂學鳳鳴。
我亦為君飲清酒,
君心不肯向人傾。

Phiên âm

Tiểu kỹ Kim Lăng ca Sở thanh,
Gia đồng đan sa học phượng minh.
Ngã diệc vị quân ẩm thanh tửu,
Quân tâm bất khẳng hướng nhân khuynh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kỹ Kim Lăng giọng vương điệu Sở
Những gia đồng học ngỡ phượng kêu
Vì nàng uống hết rượu này
Tâm nàng chùng xuống rót đầy ly ta ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 4