10/12/2022 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ít hơn mây với gió ngàn”
“Less than the cloud to the wind”

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/08/2022 19:51

 

Nguyên tác

Less than the cloud to the wind,
Less than the foam to the sea,
Less than the rose to the storm,
Am I to thee.

More than the star to the night,
More than the rain to the tree,
More than heaven to earth
Art thou to me.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ít hơn mây với gió ngàn,
Ít hơn bọt nước dâng tràn biển khơi,
Ít hơn hồng giữa bão rơi,
Em đây cũng ít bên đời với anh.

Hơn tinh tú mọc trong đêm,
Hơn mưa đổ xuống khắp miền cỏ cây,
Hơn trời với cả đất này
Là anh trong cuộc đời này cho em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » “Ít hơn mây với gió ngàn”