28/06/2022 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trình công cựu trạch từ
程公舊宅祠

Tác giả: Nguyễn Tông Mạo - 阮宗瑁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2020 00:02

 

Nguyên tác

黎祖初年有令名,
為官行遣位非輕。
忠勤與帝朝推重,
誠信同民國事清。
旗扁榮歸存廟內,
言行勛業置碑銘。
程公若識人來拜,
惟望回家得見靈。

Phiên âm

Lê tổ sơ niên hữu lệnh danh,
Vi quan hành khiển vị phi khinh.
Trung cần dữ đế triều suy trọng,
Thành tín đồng dân quốc sự thanh.
Kỳ biển vinh quy tồn miếu nội,
Ngôn hành huân nghiệp trí bi minh.
Trình công nhược thức nhân lai bái,
Duy vọng hồi gia đắc kiến linh.

Dịch nghĩa

Từ những năm đầu vua Lê, tổ Trình công đã nổi tiếng,
Làm quan hành khiển thứ vị ấy chẳng phải xoàng.
Dạ trung thành siêng năng với vua, các quan trong triều đều phải tôn trọng,
Với dân tỏ lòng tin nên việc nước đều sáng rõ.
Cờ biển lúc vinh quy đang cắm ở đền,
Lời nói, việc làm còn ghi chép trên bia đá.
Ông có thiêng liêng biết được người chiêm ngưỡng,
Thì xin báo mộng cho tôi vào lúc về ngủ tại nhà.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lê tổ ban đầu từng nổi tiếng
Mấy ai so được với ông nào
Giúp vua quan lại tôn Hành khiển
Đối nước dân làng trọng đức cao
Cờ biển huy hoàng nơi miếu mạo
Đá bia khắc chữ tỏ công lao
Thiêng liêng nếu chứng lòng tin thực
Mộng báo cho tôi chút tự hào
Đền thờ Trình Thuấn Du ở xã Tân Đội, huyện Duy Tân, nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ khoa Minh Kinh năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), quan Nhập nội hành khiển. Ông là người có công giúp dân nghèo khai khẩn đất hoang phía sau núi Đọi huyện Duy Tiên. Sau khi đi sứ nhà Minh (1433), ông về có góp 200 quan tiền sửa chùa Long Đọi và tạc tượng Tứ pháp để thờ tại chính điện.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Mạo » Trình công cựu trạch từ