04/12/2020 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô thành hoa lệ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 25/04/2008 02:15

 

Trời mất bao giờ có biết đâu!
Người đi sùng bái những ngôi lầu
Văn minh từng phút lên cao mãi,
Nhân phẩm càng chôn mãi xuống sâu.
15-06-1966

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đô thành hoa lệ