25/09/2023 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính gửi cụ Nguyễn Du và thầy Hoài Thanh

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/04/2009 03:34

 

Nguyên từ đức dũng có thừa
Âm thanh vội tạc giữa mùa hoài trông
Ngày mai cá sóng phiêu bồng
Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Kính gửi cụ Nguyễn Du và thầy Hoài Thanh