04/02/2023 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẩn ngơ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/09/2008 00:52

 

Đưa anh viện tâm thần thành phố
Lạc mình lâm sàng nhớ ngẩn ngơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Ngẩn ngơ