28/01/2022 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mà đi đánh trả trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 10:28

 

Ai mà đi đánh trả trời?
Ai mà giết giặc lên ngôi trị vì?
Ai mà một chân biết đi?
Ai mà hoá phép giặc thì sợ kinh?
Ai mà quyết chí tung hoành?
Ai mà bán mình chuộc tội cho cha?
Ai mà bán nguyệt buôn hoa?
Buôn đi bán lại đà ba bốn lần?

- Đại Thánh[1] đi đánh trả trời
Vua Lê giết giặc lên ngôi trị vì
Đức thánh Độc[2] một chân biết đi
Phù Đổng[3] hoá phép giặc thì sợ kinh
Từ Hải[4] quyết chí tung hoành
Thuý Kiều bán mình chuộc tội cho cha
Tú Bà buôn nguyệt bán hoa
Buôn đi bán lại đã ba bốn lần
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tôn Ngộ Không.
[2] Tức thần Độc Cước ở Sầm Sơn (Thanh Hoá) có đền thờ thần này (gọi là đền Độc Cước).
[3] Tức Thánh Gióng, một nhân vật trong thần thoại và truyền thuyết Việt Nam.
[4] Từ Hải, Thuý Kiều, Tú Bà là các nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai mà đi đánh trả trời