05/07/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên nhai
天涯

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 23:01

 

Nguyên tác

春日在天涯,
天涯日又斜。
鶯啼如有淚,
為濕最高花。

Phiên âm

Xuân nhật tại thiên nhai,
Thiên nhai nhật hựu tà.
Oanh đề như hữu lệ,
Vi thấp tối cao hoa.

Dịch nghĩa

Ngày xuân ở nơi chân trời
Đã chân trời mà ánh chiều lại buông xuống
Tiếng oanh kêu như có nước mắt
Làm bông hoa trên cành cao đầm ướt

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày xuân phiêu bạt cuối trời,
Cuối trời đón ánh chiều rơi sắp tàn
Tiếng oanh lệ đẫm chứa chan,
Hoa cao nhất lấy lệ tràn tưới cho!
Tác giả làm bài này năm 852 ngụ ý mong Lệnh Hồ Đào chiếu cố nhưng Đào làm ngơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thiên nhai