12/08/2022 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc toạ thường hốt hốt
獨坐常忽忽

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:20

 

Nguyên tác

獨坐常忽忽,
情懷何悠悠。
山腰雲縵縵,
谷口風颼颼。
猿來樹嫋嫋,
鳥入林啾啾。
時催鬢颯颯,
歲盡老惆惆。

Phiên âm

Độc toạ thường hốt hốt,
Tình hoài hà du du.
Sơn yêu vân mạn mạn,
Cốc khẩu phong sưu sưu.
Viên lai thụ niệu niệu,
Điểu nhập lâm thu thu.
Thời thôi mấn táp táp,
Tuế tận lão trù trù.

Dịch nghĩa

Ngồi không thường xao nhãng,
Tình nhớ dằng dặc biết bao.
Mây lan rộng nơi lưng chừng núi,
Gió thổi vù vù nơi cửa hang.
Vượn tới cây rung động,
Chim vào rừng ríu rít.
Thời gian đẩy tóc dài vùn vụt,
Năm hết người già buồn bã.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi không thường lãng đãng
Suy nghĩ lòng rưng rưng
Lưng non mây lớp lớp
Cửa động gió bừng bừng
Vượn đến lao xao lá
Chim về xao xác rừng
Ngày trôi tóc lồng lộng
Năm hết già dửng dưng
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Độc toạ thường hốt hốt