26/03/2023 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4
寓興凡四首其四

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 21:56

 

Nguyên tác

人間萬事是還非,
每恨年光與老違。
最愛樓前山意好,
斜陽帶得白雲歸。

Phiên âm

Nhân gian vạn sự thị hoàn phi,
Mỗi hận niên quang dữ lão vi.
Tối ái lâu tiền sơn ý hảo,
Tà dương đới đắc bạch vân quy.

Dịch nghĩa

Cõi người muôn việc đúng có thể lại sai,
Thường giận nỗi tuổi cao với sức già cứ trái nhau;
Rất mến cái tình ý của ngọn núi trước lầu,
Lúc nắng tà lại kéo được mây trắng đến.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cõi người muôn việc đúng rồi sai,
Tuổi lớn, sức già – chẳng được hai.
Rất mến trước lầu tình ý núi,
Chiều tà mây trắng lững lờ bay…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4