09/08/2020 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:41

 

Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại
Đứa dắt đứa bồng thảm hại anh ơi
Phần thời ruộng khô, phần thời mạ úa, em biết cùng ai cậy nhờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi Tây bỏ lại một bầy con dại