25/07/2024 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trò chơi rồng rắn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/10/2008 06:01

 

Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thầy dạy, ai dại thầy xa
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kéo xa[1] linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi gần chết (thác xuống) được lên thiên đàng
[1] Xe, kiệu (người khiêng hoặc ngựa kéo).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trò chơi rồng rắn