01/02/2023 09:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mời

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:11

 

Cuộc đời không a mà còng
Không vơ mà vẩn không vòng mà vo
Con người cứ hững đừng hờ
Cứ thương đừng hại cứ mơ đừng màng
Gì ơi
        Có muốn mời sang
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Mời