30/03/2023 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng xuân

Tác giả: Phan Phong Linh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 23:28

 

Trăm hoa ướp ngát lời thơ,
Hơi xuân êm lót gối mơ diễm huyền.
Quanh co đường tục lối tiên,
Ấy tình Nguyễn Triệu hay duyên Lưu Thần.
Then sương lỏng khoá lầu Tần,
Bâng khuâng mộng Hạc mộng Trần là đâu?
Cỏ cây tơ nõn phô mầu,
Nước pha lê chảy dưới cầu nao nao.
Xuôi dòng một cánh bè sao,
Liễu xanh bên ngọn suối đào thướt tha.
Từng không phơi phới bóng hà.
Biết đây tuyết rụng hay là mai rơi.
Sinh ca trầm bổng xa vời,
Hương thơm muôn dặm đón người vãng lai,
Xiêm y thấp thoáng bóng ai,
Ngà say dưới nguyệt ngâm bài tình thi...
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Phong Linh » Mộng xuân