12/08/2020 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 01

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:18

 

Vuông tròn trời đất nói khôn cùng,
Tháng bảy ngày rằm[1] đến Quảng Đông.
Kẹo kéo lăng nhăng nhai chẳng đứt,
Tơ vò rối rắm gỡ hầu xong.
Nửa năm cơm thịt đôi tên[2] khách,
Ngàn dặm non sông một cái tròng[3].
Chừ[4] gặp cố nhân bày khoản khúc,
Kẻo đây thương đó[5], đó ngùi trông.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Trong năm Tân Dậu 1801.
[2] Có sách chép là “đôi quan”.
[3] Có sách chép là “một chiếc đồng”.
[4] Bây giờ. Có sách chép là “chưa”.
[5] Có sách chép là “thương nhớ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 01