01/07/2022 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:57

 

Em chỉ là bờ hoa trong sương ướt
Sẽ phai tàn theo ngọn gió trăm năm
Ta làm thơ là giữ em ở lại
Nhập cùng thơ điên đảo một đời...
21-6-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Em