27/10/2021 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trả thượng đế

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/10/2019 11:12

 

Xin đem về xích đạo
Linh hồn tôi đêm nay
Ân tình xuôi sa mạc
Niềm tin thành mây bay

Xin đem về xích đạo
Những thương lên bàn tay
Không còn ai muốn nhận
Không còn ai cho vay

Xin đem về xích đạo
Cả quỷ thần hai vai
Mắt nguôi dần ảo mộng
Ôi! nát bàn Như Lai

Xin đem về xích đạo
Linh hồn tôi đêm nay
Ôm từng ngày trống rỗng
Đầu thai là đi đầy
1961

Bài thơ này đã được Ngọc Tiến, Nguyễn Mạnh Cường phổ nhạc.

Nguồn: Du Tử Lê, Thơ Du Tử Lê, 1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Trả thượng đế