30/07/2021 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền há Quỳ Châu quách túc, vũ thấp bất đắc thướng ngạn, biệt Vương thập nhị phán quan
船下夔州郭宿,雨溼不得上岸,別王十二判官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 01:07

 

Nguyên tác

依沙宿舸船,
石瀨月娟娟。
風起春燈亂,
江鳴夜雨懸。
晨鐘雲外溼,
勝地石堂煙。
柔櫓輕鷗外,
含淒覺汝賢。

Phiên âm

Y sa túc khả thuyền,
Thạch lai nguyệt quyên quyên.
Phong khởi xuân đăng loạn,
Giang minh dạ vũ huyền.
Thần chung vân ngoại thấp,
Thắng địa Thạch Đường yên.
Nhu lỗ khinh âu ngoại,
Hàm thê giác nhữ hiền.

Dịch nghĩa

Nương cát để đậu con thuyền,
Đá nơi bến có ánh trăng soi rõ.
Gió thổi làm đèn bập bùng,
Sông reo, mưa đêm đổ xuống.
Chuông sớm nghe ngoài vùng mây ướt,
Đất đẹp, khói toả nơi nhà đá.
Ngoài kia con le nhẹ khẽ đưa chân chèo mềm,
Chịu được lạnh mới biết mày thật là hay.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cho thuyền đỗ cạnh bên bờ cát,
Trăng mờ mờ sát vách đá cao.
Gió lay đèn, ánh muốn chao,
Mưa đêm tý tách rì rào bên sông.
Bờ sông ướt tiếng chuông sáng đổ,
Khói Thạch Đường cảnh ngó xinh thay!
Buông chèo ngắm cánh âu bay,
Lòng này xúc động, mới hay đất lành!
(Năm 766)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thuyền há Quỳ Châu quách túc, vũ thấp bất đắc thướng ngạn, biệt Vương thập nhị phán quan