07/12/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 09:58

 

Cảnh vắng. Trời hanh. Giáng mai chiều
Buồn xa ngưng lại nỗi đìu hiu...
Bỗng đâu xao xuyến cây reo gió,
Bụi chạy đường khô lá đuổi theo.
Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Chiều