03/12/2021 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu thủ khoa Huân
弔首科勳

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 14:30

 

Nguyên tác

三番慷慨誓同仇,
不死沙場志不休。
張將雄風碑並峙,
文山正氣史長留。
悲哉國勢危懸髮,
死耳男兒恥叩頭。
十里湫江波浪怒,
孤舟月夜不勝愁。

Phiên âm

Tam phiên khẳng khái thệ đồng cừu,
Bất tử sa trường chí bất hưu.
Trương tướng[1] hùng phong bi tịnh trĩ,
Văn sơn[2] chính khí sử trường lưu.
Bi tai quốc thế nguy huyền phát,
Tử nhĩ nam nhi sỉ khấu đầu.
Thập lý Tho giang ba lãng nộ,
Cô chu nguyệt dạ bất thăng sầu.

Dịch nghĩa

Ba phen khẳng khái thề cùng giết giặc,
Chưa chết ở chốn sa trường thì chí này chưa nguôi.
Phong thái oai hùng của Trương tướng cùng sừng sững với bia đá,
Chính khí của Văn sơn còn lưu mãi trong sử sách.
Buồn thay! thế nước nguy ngập như treo đầu sợi tóc,
Thà chết thôi chứ kẻ nam nhi thẹn với chuyện phải cúi đầu trước quân thù.
Sông Mỹ Tho mười dặm sóng dậy,
Trên chiếc thuyền con dưới ánh trăng, khôn xiết buồn bã.

Bản dịch của Ngô Đức Kế

Hăng hái thề bồi quyết bấy lâu,
Liều mình vì nước trả thù sâu.
Gan liền Trương tướng bia còn mãi.
Chính khí Văn sơn sách để sau.
Thế nước đến nguy như sợi tóc,
Tài trai thà chết chẳng nghiêng đầu.
Sông Tho mấy dặm dồn cơn sóng,
Trăng dõi quanh thuyền nghĩ chạnh đau.
Lời tự: “Dụng tiền nhân điếu công nguyên cú” 用前人弔公原句 (Dùng nguyên câu của người trước điếu ông).

Bài thơ này hoạ vần bài Tuyệt mệnh thi của Nguyễn Hữu Huân.

Nguồn:
1. Ngô Đức Kế, Phan Tây Hồ di thảo, nhà in Chân Phương, 1927
2. Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Tướng Trương Tuần nhà Đường chống An Lộc Sơn, hy sinh ở Thú Dương.
[2] Văn Thiên Tường đời Tống bị giặc Nguyên bắt, không chịu khuất phục, bị xử tử. Khi còn bị giam, ông làm bài Chính khí ca nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu thủ khoa Huân