24/07/2024 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực kỳ 03
寒食其三

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 13:45

 

Nguyên tác

關山迢遞古交州,
物換星移幾度秋。
微雨微風寒食節,
夷歌銅鼓不勝愁。

Phiên âm

Quan san điều đệ cổ Giao Châu[1],
Vật hoán tinh di kỷ độ thu[2].
Vi vũ vi phong hàn thực tiết[3],
Di ca đồng cổ bất thăng sầu[4].

Dịch nghĩa

Cổ Giao Châu quan san xa cách,
Vật đổi sao dời đã mấy thu.
Tiết hàn thực vừa mưa vừa gió,
Ca man di đánh trống đồng không hết sầu.
[1] Từ bài Tống nhân chi Lĩnh Nam 送人之岭南 của Lý Dĩnh 李郢.
[2] Từ bài Đằng Vương các 滕王閣 của Vương Bột 王勃.
[3] Từ bài Ngẫu đề 偶題 của Bùi Đình Dụ 裴廷裕.
[4] Từ bài Kiền Vi thành hạ dạ bạc văn di ca 犍為城下夜泊聞夷歌 của Trần Vũ 陳羽.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Hàn thực kỳ 03