23/03/2023 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những con gà gô
Куропатки

Tác giả: Ivan Turgenev - Иван Тургенев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2021 21:40

 

Nguyên tác

Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал: чем я это заслужил? за что наказан я? я, именно я? Это несправедливо, несправедливо!
И пришло мне в голову следующее...
Целая семейка молодых куропаток — штук двадцать — столпилась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы. Вдруг их вспугивает собака — они дружно, разом взлетают; раздается выстрел — и одна из куропаток, с подбитым крылом, вся израненная, падает — и, с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни.
Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: «Нас было двадцать таких же, <как> я... Почему же именно я, я попалась под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!»
Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет.

Bản dịch của Thuý Toàn

Nằm trên giường, mệt mỏi về con bệnh kéo dài và vô phương cứu chữa tôi ngẫm nghĩ vì sao mà tôi cam chịu như thế này? Vì tội tình gì mà tôi, chính là tôi bị trừng phạt? Điều này thật không công bằng, thật không công bằng.

Và câu chuyện tiếp theo len vào đầu tôi.

Cả một bầy đàn gia đình gà gô trẻ trung khoảng chừng hai chục con. Chúng xúm xít trong ruộng rạ. Chúng nép vào nhau, chúng xục xạo bùn đất, thật hạnh phúc. Bỗng đâu một con chó săn tìm đến làm chúng hoảng loạn, cả đàn cùng cất cánh bay lên. Một phát súng nổ vang. Và con gà gô trong đàn bị gãy cánh, thương tích, rơi xuống. Nó khó nhọc lê lết chân, lẩn trốn vào bụi ngải.

Trong lúc con chó săn tìm nó, con gà gô bất hạnh, rất có thể, cùng suy nghĩ: Cả bầy đàn có hai chục mống (như) ta. Tại sao lại chính là ta, ta bị trúng đạn, lại phải chểt? Ta mắc tội tình gì trước các chị em khác trong họ nhà gà gô? Điều này thật bất công, thật bất công.

Hãy nằm đó, cái sinh vật đau ốm, chờ cho đến lúc thần chết mò tới.
Tháng Sáu năm 1882

Bài thơ được viết trong những ngày bệnh tình của Turgenev đã ở gai đoạn hấp hối!
Nguồn: Tuổi già (Senilia), Ivan Turgenev, NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Turgenev » Những con gà gô