23/10/2021 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng đến Nam thuỷ tuyền
晨来南水泉

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 12:35

 

Nguyên tác

晨来南水泉,
泉水清且涟,
人影在水,
鱼影在天。

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Sáng đến Nam thuỷ tuyền
Nước suối trong mà xiết
Bóng người ở dưới nước
Bóng cá ở trên trời
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Sáng đến Nam thuỷ tuyền