01/08/2021 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Lý Quần Ngọc cố cư
過李群玉故居

Tác giả: Phương Cán - 方幹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2014 21:56

 

Nguyên tác

訐直上書難遇主,
銜冤下世未成翁。
琴尊劍鶴誰將去,
惟鎖山齋一樹風。

Phiên âm

Yết trực thượng thư nan ngộ chủ,
Hàm oan hạ thế vị thành ông.
Cầm tôn kiếm hạc thuỳ tương khứ,
Duy toả sơn trai nhất thụ phong.

Dịch nghĩa

Trực tiếp tìm trên giấy tờ cũng khó mà tìm ra lý lẽ chủ yếu,
Mang theo nỗi oan ở tuổi chưa thành ông.
Đàn, chén rượu, kiếm, chim hạc, ông đem theo thứ nào?
Chỉ còn gió nhẹ một thổi cây cổ thụ che bóng nhà trên núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên giấy tờ khôn tìm lý chủ,
Giải nỗi oan khi chửa thành ông.
Đem theo đàn, hạc, rượu nồng?
Chỉ còn cổ thụ bên hông nhà rừng.
Lý Quần Ngọc (813-860?), thi nhân đời Đường, từng giữ chức hiệu thư lang ở Hoằng Văn quán thời Đường Tuyên Tông, mất sớm ở tuổi ngoài 40. Theo bài này, ông chết đi mang theo một nỗi oan chưa được giải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Cán » Quá Lý Quần Ngọc cố cư