27/05/2024 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Kinh Lịch Phan Quý Đài vịnh cúc nguyên vận
和經歷潘貴台詠菊原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2014 22:27

 

Nguyên tác

籬東寂寞晚寒侵,
多少幽情自不禁。
倩酒佳人寧強醉,
憐香高士又頻臨。
輕煙散後遮疏影,
秋月明辰炤此心。
正色由來名海內,
梅兄應伴汝成林。

Phiên âm

Ly[1] đông tịch mịch vãn hàn xâm,
Đa thiểu u tình tự bất câm.
Thiến tửu giai nhân ninh cưỡng tuý,
Liên hương[2] cao sĩ[3] hựu tần lâm.
Khinh yên tản hậu già sơ ảnh,
Thu nguyệt minh thì chiếu thử tâm.
Chính sắc do lai danh hải nội,
Mai huynh ứng bạn nhữ thành lâm.

Dịch nghĩa

Bên hàng giậu phía đông im lặng tịch mịch, hơi lạnh lúc chiều sang toả khắp
Cảnh u hoài tình thơ lưu luyến khó cưỡng
Trước mắt là người đẹp, rượu ngon thà uống say mèm
Khách yêu hoa cứ đến ngắm hoài
Khói mỏng tan rồi hết che hình bóng
Trăng thu khi sáng rọi chiếu tấm lòng này
Màu sắc hoa xưa nay nổi tiếng
Hàng mai đáng phải cùng mọc thành rừng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Im lìm hàng giậu lạnh chiều trôi
Man mác tình sầu khó nhạt phai
Rượu có người thương mong cạn mãi
Hoa chờ quân tử ngắm thăm hoài
Mờ tan khói mỏng treo nàng nguyệt
Vằng vặc canh tàn chiếu bóng ai
Hương sắc màu hoa vang dậy tiếng
Cùng đua thắm rực với hàng mai
Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

[1] Hàng rào, giậu. Ý chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên. Bài "Ẩm tửu" 飲酒 (Uống rượu) kỳ 5 của Đào Uyên Minh 陶淵明 có câu: "Thái cúc đông ly hạ, Du nhàn kiến nam sơn" 采菊東籬下,悠然見南山 (Tỉa cành hoa cúc bên hàng giậu phía đông, Thanh thản nhìn núi phía nam).
[2] Nâng niu người đẹp. Do lời "Liên hương tích ngọc" 憐香惜玉 (Nâng niu quý mến thương yêu người đẹp).
[3] Người tài giỏi, cao thượng, phong lưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Kinh Lịch Phan Quý Đài vịnh cúc nguyên vận