03/07/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân thành tảo thu
軍城早秋

Tác giả: Nghiêm Vũ - 嚴武

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 00:08

 

Nguyên tác

昨夜秋風入漢關,
朔雲邊月滿西山。
更催飛將追驕虜,
莫遣沙場匹馬還。

Phiên âm

Tạc dạ thu phong nhập Hán quan,
Sóc vân biên nguyệt mãn tây san.
Cánh thôi phi tướng truy kiêu lỗ,
Mạc khiển sa trường thất mã hoàn.

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thu thổi vào quan ải nhà Hán,
Phía bắc có mây, núi phía tây trăng biên ải chiếu sáng.
Càng giúp tướng quân phi ngựa đuổi theo quân giặc kiêu căng,
Quyết không để cho một ngựa giặc thoát khỏi sa trường chạy về.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ải Hán đêm qua dậy gió thu
Non tây mây bắc ải trăng lùa
Càng xui phi tướng dồn quân dữ
Chiến trận không tha một giặc thù
Bài thơ này đã được Đỗ Phủ hoạ lại.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Vũ » Quân thành tảo thu