16/08/2020 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi riêng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/08/2018 21:56

 

Nỗi đau ứa như là nước miếng
Mà thường ngày ta nuốt vào trong
Nếu có nhổ xin đừng tuỳ tiện
Bởi niềm riêng ai dễ cho không?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nỗi riêng