16/08/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc bạn

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 21:18

 

Đã đành
cõi ấy
quê chung
Khóc cho ai đến tột cùng lòng đau
Không còn nước mắt cho nhau
Chỉ nghe oan nghiệt xéo dày trong tim
Trăm năm vẳng tiếng gọi: - chìm -
Chìm sau hơi thở
tịch im
bất ngờ
Nụ cười buồn giữa trang thơ
Đã ra bụi cát đôi bờ tử, sinh
Chưa đi cho hết phận mình
Nhẹ tênh
cái bóng, cái hình hư không
Tiễn người qua giấc ngủ đồng
Xé lòng tôi
chút hương nồng đất quê
Lách lau, cỏ dại
người về
Mình tôi khói sóng sông Mê lạnh cùng...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Khóc bạn