21/05/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 3
楊柳枝其三

Tác giả: Ngưu Kiệu - 牛嶠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:18

 

Nguyên tác

橋北橋南千萬條,
恨伊張緒不相饒。
金羈白馬臨風望,
認得羊家靜婉腰。

Phiên âm

Kiều bắc kiều nam thiên vạn điều,
Hận  y trương tự bất tương nhiêu.
Kim ky bạch mã lâm phong vọng,
Nhận đắc Dương gia tĩnh uyển yêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bắc nam cành tỏa hai miền
Hận tơ rũ thấp tuy nhiên không nhiều
Roi vàng ngựa trắng gió trêu
Cũng nhìn ra vẽ mỹ miều nhà Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngưu Kiệu » Dương liễu chi kỳ 3