30/10/2020 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ - Đăng hạ độc Huyền chân tử “Ngư ca” nhân hoài Sơn Âm cố ẩn truy nghĩ
漁父-燈下讀玄真子漁歌因懷山陰故隱追擬

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 03:06

 

Nguyên tác

石帆山下雨空濛,
三扇香新翠箬篷。
蘋葉綠,
蓼花紅,
回首功名一夢中。

Phiên âm

Thạch Phàm[1] sơn hạ vũ không mông,
Tam phiến hương tân thuý nhược bồng.
Tần diệp lục,
Liệu hoa hồng,
Hồi thủ công danh nhất mộng trung.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chân núi Thạch Phàm thoáng mưa rơi
Thuyền nan mới ghép thoảng mùi tươi
Rau tần biếc
Nụ hồng chuồi
Dĩ vãng, công danh, mộng đấy thôi
[1] Núi cách Thiệu Hưng 15 dặm về phía đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Ngư phủ - Đăng hạ độc Huyền chân tử “Ngư ca” nhân hoài Sơn Âm cố ẩn truy nghĩ