08/02/2023 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã sinh ra kiếp đàn ông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 13:55

 

Đã sinh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản chi.
Yêu nhau có ngại điều gì,
Non cao bể rộng ta thì cũng cam.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã sinh ra kiếp đàn ông